leftcenterrightdel
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm gian trưng bày mô hình học cụ của BĐBP tỉnh 

Sau khi nghe Đại tá Nguyễn Đức Khánh, Chính ủy BĐBP tỉnh báo cáo một số tình hình hoạt động của BĐBP tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu đã biểu dương, khen ngợi những thành tích đã đạt được của cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là trên mặt trận đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; công tác giữ vững an toàn địa bàn biên giới, vùng biển; công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; huấn luyện chiến đấu; công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân và công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Với những thành tích đã đạt được, năm 2016, BĐBP Quảng Trị đã được Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh Quảng Trị tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc, nhiều tập thể, cá nhân được Chính phủ và các cấp, các ngành khen thưởng.

Phát biểu với cán bộ, chiến sĩ, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đồng chí Phó Tham mưu trưởng lưu ý: Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch ra sức chống phá thành quả cách mạng của nhân dân ta. Vì vậy, đồng chí yêu cầu cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh phải không ngừng nêu cao tinh thần cảnh giác, tổ chức huấn luyện, luyện tập tốt các phương án chiến đấu; tăng cường công tác vận động quần chúng; tham mưu đúng, trúng cho cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, thị trấn biên giới trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của nước bạn Lào, khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Tin, ảnh: NGUYỄN THÀNH PHÚ