leftcenterrightdel
Đông đảo bà con hai bên biên giới Việt-Lào tới xem phim  

Các bộ phim được chiếu trong đợt này gồm: Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại và phim tài liệu Nơi con sông Sê Pôn chảy vào đất Việt.... Đợt chiếu phim phục vụ hơn 1.700 cán bộ, nhân dân các bản sát biên giới thuộc 2 xã A Ngo và A Bung, huyện Đakrông và các bản đối diện của nước bạn Lào.

Đợt chiếu phim giúp bà con hai bên biên giới Việt-Lào hiểu về những chiến thắng oanh liệt, hào hùng của cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Trị, để tự hào hơn về truyền thống đánh giặc của cha ông trong các cuộc chiến tranh giành độc lập.

Tin, ảnh: NGUYỄN THÀNH PHÚ