leftcenterrightdel
 Đoàn viên thanh niên thu gom rác thải tại bãi biển Hồ Bể
Gần 200 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên đã tiến hành ra quân dọn dẹp và thu gom các loại rác thải dọc bãi biển Hồ Bể, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho bãi biển. 

Đây là dịp nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân trên địa bàn về vai trò của biển đối với đời sống con người, ý thức trách nhiệm của cộng đồng đối với việc bảo vệ môi trường biển cũng như môi trường sống, từng bước đưa hoạt động làm sạch biển trở thành hoạt động tình nguyện thường xuyên, vì cuộc sống cộng đồng.

Tin, ảnh: VĂN LONG